Domnitori
Alexandru I
Alexandru II
Gheorghe
Grigore I
Grigore II
Grigore III
Grigore IV
Grigore V
Matei
Scarlat

Ramuri
Ghika-Brigadier
Ghika-Budeşti
Ghika-Comaneşti
Ghika-Deleni
Ghika-Kefal
Ghika-Şerbaneşti
Ghika-Trifeşti

Ramura Muntenia
Dimitrie – Mare Ban

Diverse
Gheorghe - Mare Logofăt
Constantin - Mare Logofăt
Alexandru - Mare Dragoman


Home | Regulament | Index | News | Blazoane | Arbore | Contact | Surse | Bibliografie | Inscriere | Glosar 
 
Copyright © 2003-2005 Mona & Florian Budu-Ghyka