SITE-ul:
 
 Glosar
 
 
Arborele Genealogic
al Familiei Ghika
Imprimarea Arborelui Genealogic
 
Din arhivele noastre :

 
 
 
 
 
 
Heraldica fanariotă
 
Ghiculeştii şi Istoria
 
 
 
 
 Morminte/Monumente in Romania
 Morminte si Monumente în Elveţia
 
 
Arbore genealogice
ale familiilor înrudite
 
 

Demnităţi şi titluri de boierie în Principatele Române la sfârşitul sec. XVII
Rangs et titres dans les Principautés Roumaines à la fin du XVIIe s.
Rows and titles of the Rumanian Principalities at the end of XVIIth century.
(după / selon / according to / Octavian-George Lecca - Familiile boieresti române -Ed. 1999 - p. 35)

Vodã, Domn

Prince regnant Reigning Prince

Doamnã

Epouse du Prince regnant Wife of the Reigning Prince
Beyzadea Fils du prince regnant Son of the Reigning Prince
Domnitã Fille du prince regnant Daughter of the Reigning Prince
 
Compoziţia Divanului (Consiliul de guvernare numit de Domnitor):
Composition du "Divan" (Conseil de gouvernement nommé par le Prince Régnant):
Composition of the "Divan" (the Council of government designated by the Reigning Prince):
Mare Ban Gouverneur (Valachie) Governor (Walachia)
Mare Vornic Grand justicier, garde-sceaux Dispenser of justice, guard-seal
Mare Logofãt Grand chancelier Great chancellor
Mare Vistiernic Grand trésorier Great treasurer
Mare Spãtar Grand connétable, Grand porte-glaive Great constable, Great carries-sword
Mare Stolnic Grand maître d'hôtel Great "maître d'hôtel"
Mare Comis Grand écuyer, préfet de la Cour Master of the horse, prefect of the Court
Mare Paharnic Grand échanson Royal cupbearer
Mare Postelnic Grand chambellan Great chamberlain
.    
Alte demnităţi: Autres titres: Others titles:
Mare Clucer Grand maître des cérémonies Great master of ceremonies
Mare Agã Grand prévôt Great provost
Pârcãlab Grand châtelain, sénéchal Great seneshal

Home | Regulament | Index | News | Blazoane | Arbore | Contact | Surse | Bibliografie | Inscriere | Glosar 
 
Copyright © 2003-2015 Mona & Florian Budu-Ghyka